Hội viên chăn nuôi Vĩnh Phúc

Trong bức tranh tổng thể của ngành nông nghiệp, Chăn nuôi-Thú y ...là một lĩnh vực quan trọng luôn được nhà nước quan tâm phát triển. Trong những năm qua, lĩnh vực này đã gặt hái được nhiều thành tựu là nhờ vào sự hỗ trợ, đóng góp của các cấp lãnh đạo, cơ quan và nhà khoa học. Vì vậy, Hội viên chăn nuôi Vĩnh Phúc diễn ra với mong muốn là cầu nối để các tổ chức, các đơn vị , các nhà chăn nuôi cùng tiếp tục chia sẻ thông tin về những nghiên cứu, thành tựu nổi bật trong ngành, tiến đến hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn.