‫این گروه فعلا بسته شده لطفا پست نذارید به این ادرس برید https://www.faceboo‬

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ این ادرس برید

https://www.facebook.com/groups/685752788188031/