Chợ việc làm Hà Giang

Nơi gặp gỡ "Free" giữa Nhà tuyển dụng và Người lao động. Yêu cầu... về nội dung đăng tải trong nhóm:
1. Nhà tuyển dụng đăng thông báo
2. Người lao động đăng tin tìm việc làm
3. Chia sẻ, cập nhật thông tin tuyển dụng, cơ hội việc làm ....
* Những nội rung rác sẽ bị xóa và thành viên đăng tin rác sẽ bị "out" khỏi nhóm ....