Bacha Ha Wa Dokhtar Hai Shokhak Afghanistan

Salam dostai naz khob hastin omid ka joro sarehal bashin harezo darom ka dostai khob ba ham bashim qavanin group 1heteram ba yak digar khod 2 aks hai ghair akhlaqi ra nagzarid 3dar comment ba ham digar tan dashnam nadheed 4 az group hestfadee manfi nako
( fawad sediqi )