HỘI ĐẦU BẾP TRẺ ( YOUNG CHEF )

Với tiêu chí mang mọi người đam mê ẩm thực trên toàn quốc đến gầ...n nhau hơn ! Và tạo sân chơi lanh manh

i lành mạnh để ACE có thể giao lưu chia sẻ kiến thức ẩm thực .