පැරණි සිංහල ගී රසික හවුල Sri Lankan music fan Page

ඔබ කැමති ගී මෙහි පළ කල හැකි අතර , එම ගීතවලට අදාල පසුබිම , පද රචකයා , තනු නිර්මාපකයා ආදිය මෙන්ම ගායකයාද සඳහන් කරන්නේ නම් වඩා හොඳය. කරුණාකර සාමාජිකයින් හට නිගරු වන ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වලකින්න. අනවශ්‍ය විවාද වලට සහෝදර සාමාජිකයින් පටලවා ගැනීමෙන් හැම පාර්ශවයකගේම හිත රිදෙන නිසා එවැනි දෑ වලින් වලකින මෙන් ඉල්ලමි , ගීයක් පිලිබඳ ඔබේ අදහස අනෙකෙකුගේ අදහසට පරස්පර විය හැකි බව අමතක නොකරන්න, මෙය අප හැම වින්දනය කරන ස්ථානයක් මිස විවාද මඩුවක් නොවන නිසා විවාදාත්මක ස්වරයෙන් වන්නාවූ ප්‍රකාශ පළ කිරීමෙන් වැළකෙන්න.මෙය සියලුම පැරණි සිංහල ගී වලට කැමති මුහුණු පොතේ සාමාජිකයන් සඳහායි.
වාණිජ අරමුණු සඳහා යොදා නොගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර එසේ පල කරන posts ඉවත් කරනු ලැබේ.
ඔබ පල කරන ගීත සම්භන්දයෙන් යම් නිදාන කතාවක් හෝ පෙර වදනක් සපයන්නේ නම් වඩා හොඳය .

දිගින් දිගට ඒකාකරී වන Posts පල නොකරන්න. පල කරන ගීයකට යම් විචාරයක් හෝ අඩුම වශයෙන් ඇයි ඔබ ඒ ගීයට කමති ක්යාවත් සඳහන් කරන්න; ගීය පිලිබඳ කතිකාවක් ඇති වීම එහි බලා පොරොත්තුවයි. youtube හි ඇති ගී පේලියට මෙහි ඇමිනීමෙන් වලකින්න , දිනකට ගී දෙකක් පමණක් පල කරන මෙන් ඉල්ලමි , එයට හේතුව වඩා විචාරවත් ලෙස ගී පල කිරීමට කාලය ඔබට ලැබීමයි .

කරුනාකර සව්‍යං විනයක් පවත්වා ගන්න, මේ කණ්ඩායමට විවිද සමාජ ස්ථර වල අය ඇතුලත් බැවින් ගීත වලට ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමේදී සැලකිලිමත් වන්න. සමහර ගී සම්භාව්‍යය ගී විය හැක එයට ඔබ නොකැමැත්තක් ඇතිනම් එය ගනන් නොගෙන සිටීමට පුරුදු වන්න. එවැනි ගී වලට උපහාසාත්මක ප්‍රකාශ පල කිරීමෙන් වලකින්න එයින් අනෙකුත් සාමාජිකයින්ගේ සිත් රිදුම් ඇති විය හැකි බැවිනි. මේ පිටුවට එන සුළු මොහොත සතුටින් විඳින්න. ඔබ සැමට ජය.