‫נגד ארגונים המתרימים כספים ומנהליהם מקבלים שכר עתק‬

קבוצה זו הוקמה בכדי לבדוק ולבחון את השאלה לאן באמת הולכים כספי ה...תרומות שאנו נדרשים לתרום מידי פעם בפעם.
נציג כאן את שכר מנהלי הארגונים ועמותות בישראל וגם את הוצאות הנהלה והוצאות כלליות כולל שכר הטלפנים שכאילו עושים את עבודתם "בהתנדבות" אבל מקבלים משכורות משכר התרומות, נוכיח כאן ששכר המנהלים בארגונים ועמותות בישראל מופרז.
אתם מתבקשים להביא דוגמאות שאתם ניתקלים בהם בהקשר הזה
תודה ובהצלחה