HUTECH - Sinh viên khóa 2015

Nơi chia sẻ, hỗ trợ, làm quen của Sinh viên khóa 2015 - Trường Đ...H Công nghệ TP.HCM - HUTECH
Mọi bài viết liên quan đến bán hàng, tuyển dụng tại group, sefie khoe "xôi thịt" sẽ bị xóa và ban nick không thương tiếc. Mọi hỗ trợ bằng cách report bài viết vi phạm sẽ giúp admin quản lý tốt hơn.