Zambıan Rap Battles Crıterıa Traınıng Room

Thıs group ıs all about practıcıng rap battles usıng all crıterıa's(multıs, wordplay, metaphors, punchlınes, sımılıes.etc)