Association of Security and Safety Personnel

Ang adhikain po ng pahinang ito ay upang makatulong s lhat ng miyembro.
Sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga kuro-kuro o opinion sa kapakinabangan ng bawat miyembro.
Amin pong binibigyan linaw ang mga isyu nanaranasan sa pamamagitan ng pakikipagbaliktaktakan sa mga kasapi at para din magkaron ng pagkalilanan ng mga kartulad nting mga bantay san mang dako ng Pilipinas.