HỘI THỢ XĂM VIỆT NAM TATTOO

Hội thợ xăm Việt Nam nơi anh em trao đổi kinh nghiệm, mua bán ra...o vặt dụng cụ xăm. Lưu ý không đc xúc phạm lăng mạ nhau. Ai vi phạm Block Nick xóa bài mà không cần thông báo.