‫انجنیران جوان افغانستان Afghanistan young engineers‬

در ابتدا به همه انجنیرصاحبان ایکه با ما میپیوندند خوش آمدید میګوییم.
- شما میتوانید تصاویر،کتابها و موضوعات انجنیری را باهم شریک سازید.
- به غیر از موضوعات ذکر شده لطفاً مسایل خارج از موضوع را پوست ننمایید.
- در صورت تخلف شاید که بلاک شوید. پس قوانین را مراعات کنید.
با عرض سپاس (ادمین)