Tìm phòng trọ giá rẻ cho sinh viên. TP.HCM

Tìm phòng trọ thật vất vả, tìm phòng trọ an ninh để tiện cho học... tập càng khó hơn.
Hãy đăng các thông tin các phòng trọ mà bạn biết được, chia sẻ cho các bạn sv cùng trường khác và cũng như những mong về phòng trọ bạn cần tìm để các bạn khác giúp đỡ.
Note: không quảng cáo trong nhóm
Xin cảm ơn