Jobs and business opportunities

Hey everyone nginiphathele izindaba ezimunandi noke nina enisebenzayo, nani eningasebenzi. Ngizonitshela ukuthi sesiphelile isikhathi sokukhononda ngokuhlupheka nezikweletu. Ngizonitshela ngebhizinisi elingisizile mina lasiza nabantu engazana nabo ngasekhaya. Ngifuna isizwe sakithi sicebe manje ngoba lelithuba lomsebenzi enginitshela ngalo linganenza nibe rich if ur'll take it crcly. Akusiwona umdlalo lo bakwethu, ingakho othisha abaningi ababeng' fundisa benza lelibhizinisi eceleni and i was surprised mangithola ukuthi even Sbusiso Dlomo, Choppa and Patricia from Generation benza lelibhizinisi le Advertising ngoba linemali guyz. Angifuni ukunikhohlisa imali ilahlile la kulenkampani:) sisebenza nodokotela, abameli, abasakazi even nalosisi ofunda izindaba zesizulu ku SABC1 sisuke sinaye lapha e.Office lethu elikhulu. Angichomi bt ngifuna nibone ukuthi likhulu kangakanani lelibhizinisi enginitshela ngalo. Every year siya phesheya mahala, sikhishwa ilelibhizinisi le Advertising ngendlela elinemali ngayo. So qala manje ungifonele ngisheshe nginifake kuze December wenu uzobamnandi, nawe wena osebenzayo ngeke uyithenge imoto oyithandayo nomuzi owuthandayo ngalowomholo wakho, qala wenze extra money kanye nathi and live the best of ur life. Mawungena la ebhizinisini zitshele ukuthi u have a mission, ur mission is to be rich:).....if u hate poverty with passion and want to live a lifestyl u've always dreamed about contact me at 0746723650 also available on WhatsApp or text me on facebook. Ngicela nivule ama bank ngoba sihola e.bank sonke and u must be 18 kuya phezulu kuze uzokwazi ukungena la.....nibekezele manginga phenduli on WhatsApp, manje nibaningi bt ngizon' attend nonke...#wink#:)