SOSYAL BİLİMLER AKADEMİK BÜLTENİ

Sosyal Bilimler Akademik Bülteni, ilgili alanla ilgili akademik ...iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuş bir gruptur.