एल शद्दाईका नेपाली गीतहरु

मेरा पाईलाहरु स्थिर गराईदेउ प्रभु
कहिँ लडनबाट जोगाइदेउ
मेरा चन्चल हृदय दृढ गराइदेउ प्रभु
कहि गिर्नबाट बचाइदेउ। २) म भागिरहन्छु, फेरि पछयाइरहन्छन
बिगतका ती भुल,दोषहरुले
शैतानका युक्तिलाई विफल -तुल्याइदेउ
क्रुसको सामर्थ्यमा बिजय तुल्याइदेउ।