МОНГОЛЫН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД

Бизнесийн бүхий л үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллага болон хувь х...үмүүст зориулагдсан нээлттэй групп. Бүтээж босгож байгаа бүхнээ дэмжиж, бие биедээ урам дэм хайрлаж, хамтдаа хөгжицгөөе.