‫سالم و راحت لاغر شویم‬

.این گروه به منظور تقویت انگیزه برای رژیم غذایی مناسب و سالم میباشد