CÁ HỔ HÀ NỘI

" VĂN MINH - UY TÍN "
VỪA LÀ TÔN CHỈ VỪA LÀ MỤC ĐÍCH THỐNG NHẤT ...CHUNG CHO MỌI HOẠT ĐỘNG HỘI CÁ HỔ HÀ NỘI.
----------------------------------------------
Quy định chung :
1. Thành viên đăng "bán hàng" thiếu thông tin hoặc tv đã bị nhắc nhở = Tái phạm Del bài hoặc chặn vĩnh viễn.
2. Đăng bài không liên quan = Del bài, tái phạm = Chặn vĩnh viễn.
3. Đăng bài có tính chất gây mất đoàn kết, tôn giáo, chính trị, thuần phong mỹ tục.. = Del bài, chặn vĩnh viễn.