Fake Sneakers

Group lập ra nhằm tạo sân chơi vui vẻ, lành mạnh, cũng như gom g...óp, hội ngộ những bạn mua bán, xài Fake sneakers
.- Thoải mái post giày chia sẻ,nhưng ko war. BAN VĨNH VIỄN những hành vi quá khích, gây war và dùng ngôn từ kém thẩm mỹ, mất vệ sinh và đụng đến các bộ phận làm tăng dân số. Peace all.