Eestlased põhja ameerikas/ Estonians in North America

Põhja ameerika killustatud eestlastele, nii teineteise leidmiseks kui ka huvitavate pidude teada andmiseks,jms.
Info võiks sisaldada riiki,osariiki,linna ja mingit kontakti kuidas kohale jõuda. Avaldage vaid avalikke üritusi, mitte väikseid privaat olemisi. Näiteks; Esto-,jaanipäeva-,jõulu-,aastapäeva- jm. selliseid üritusi paluks.
Nõuanded uuteletulijatele ja sotsiaalsekontakti loomine on teretulnud.
Raha küsimine, müügi, investeerimis teemad, rahalised abipalujad on keelatud ja nende postitaja blokeeritakse grupist.

For North American scattered Estonians, to find each other as well to notify about party’s, etc.
Info could include country, state, city and some driving instructions. Post just public events, not small private gatherings. Exp; Esto-, St.Johns Day, Christmas, Anniversaries, etc. Tips for newcomers and social connection creation is welcome.
Begging, sales, investment topics and donations requests etc are forbidden and member who posts a such topics will be banned from our group!