ToekomstHeeze

ToekomstHeeze is een informatiepagina voor de inwoners van Heeze... over belangrijke (politieke) onderwerpen welke ons dorp aangaan. Denk hierbij o.a. aan de ontwikkeling van het Centrumplan, de Bulders en HSL. Uiteraard zullen ook andere zaken van algemeen belang aandacht krijgen. Tips en ideeën kunnen gemaild worden naar toekomstheeze@gmail.com