Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla PoPYk

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA
1.1.2015...–31.12.2017

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla – hankkeessa (PoPYk):
• Rakennetaan yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta
• Integroidaan yrittäjyyskasvatus osaksi koulutusta kaikilla kouluasteilla
• Lisätään opettajien tietoa yrittäjyydestä
• Kehitetään yrittäjyyden oppimisympäristöjä.

Yhteisen maakunnallisen kehittämistyön kautta opiskelijoille muodostuu polku työelämään, jossa yrittäjyys näyttäytyy potentiaalisena uravaihtoehtona.

Hankkeen kautta Pohjois-Pohjanmaan YES-toiminta aktivoituu jälleen, lisätietoja http://pohjois-pohjanmaa.yes-keskus.fi/

Yhteistä näkemystä rakennetaan osallistavan strategiatyön avulla

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma rakennetaan osallistavana prosessina, jossa näkemystä työstetään syksyn 2015 aikana neljässä eri foorumissa, jotka ovat kehittämistiimi (Pohjois-Pohjanmaan liiton koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä ja PoPyk-hankkeen osatoteuttajat) sekä Seututiimit, jotka kootaan eri kouluasteiden opettajista Koillismaalla, Oulun seudulla ja Oulun Eteläisen alueella.

Hankkeen toteuttajia ovat: Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Kuusamon kaupunki ja Pyhäjoen kunta.