Планинари

За всички планинари!

През лятото на 2000-та година, в Рила, уча...стниците в група за екскурзионно летуване се сприятелихме. Започнахме заедно да ходим по планините. С времето се присъединяват и други - познати и непознати "сродни души". Обединява ни любовта към планината и спомените за прекрасните мигове "там горе". Чертаем планове и правим уговорки чрез Интернет, материализираме ги в Планината, и сетне пак тук споделяме преживяванията. Постепенно се оформи и разрасна Виртуална Планинарска Мрежа.

Клубът...
Такъв всъщност няма... Самите ние трудно можем да дадем някаква точна дефиниция за това какво сме...

Нещо като неформална организация, която не отстъпва по нищо на останалите, изпълнени с всякакви укази, нормативи и прочие клубове, дружества и т.н. Председатели и отговорни лица няма. Няма "принадлежност", няма ангажираност. Няма комерсиалност, такса и членски внос. "Членство" също няма... Тази дума никога не сме употребявали. Затова "член" е този, който се чувства такъв. Няма правила за "приобщаване" и очаквания към някого за нещо. Очакванията са единствено всеки да носи отговорност сам за себе си. И в същото време да не забравя, че не е сам.
Ние сме група от хора, споделящи сходни интереси, запознали се по един или друг начин, в общия случай чрез Интернет. Сформирали се на принципа на "пасването", и приели тези неписани правила.