‫د افغانستان خبریالان _ خبر نگاران افغانستان AFGHANISTAN JUORNALISTES‬

با سلام به همکاران و دوستان بزرگوار
یک تعداد اسناد مهم که متعلق به احمد راشد کاشفی ولد محمد موسی میباشد از چندی به اینسو گم گردیده است.
این اسناد که در پاکتی سفید رنگ است حاوی تذکره، شهادتنامه مکتب و تعدادی شهادتنامه کورس های خبرنگاری می شود.
یابنده با شماره های ذیل به تماس شده و دین دینی و اسلامی خود را ادا کرده و در ضمن شیرینی خود را اخذ نماید.
0781295109
0799302998
0787989519