An toàn vệ sinh lao động - Môi trường và Khoa Bảo hộ lao động

Chào mừng các bạn đến với " An toàn vệ sinh lao động - Môi trường và Khoa bảo hộ lao động "

Là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp các thắc mắc của anh chị em đang công tác, học tập trong lĩnh vực An toàn- Sức khỏe - Môi trường ( HSE) .
Mỗi thành viên của chúng ta hỗ trỡ lẫn nhau và cung cấp các thông tin để hỗ trỡ các thành viên khác của nhóm để nhóm ngày càng phát triển và vững mạnh, thành công trong nghề nghiệp HSE.

SAFETY FIRST !