Actueel Suriname

Dit discussieforum is voor iedereen die constructief bezig wilt zijn voor Suriname. Uw politieke achtergrond is niet belangrijk!
Iedereen is vrij om een mening omtrent een geplaatste topic te geven of zelf een topic te plaatsen, indien het actueel is.

Het doel van dit forum is dat regering en bedrijfsleven kan putten uit de publieke opinie wat gereflecteerd wordt over actuele zaken in ons land, de Republiek Suriname.

Er zijn regels opgesteld waaraan elk lid zich dient te houden. Dit om het discussieniveau hoog te houden!

Elk lid mag topics / commentaar posten echter conform de volgende voorwaarden. De posting mag niet door de poster achteraf verwijderd worden, mits op verzoek van de admin of als de topic wegens conflicten volledig uit de hand is gelopen. Gaarne dan wel eerst een kopie maken van de topic en deze naar de admins sturen.
De te plaatsen posting kan inhouden:
> een hyperlink naar de media, eventueel aangevuld met commentaar
> een vraag, mits onderbouwd met een korte probleemstelling
> een stelling, mits gedegen onderbouwd
> een (of meer) foto's met duidelijke beschrijving
> een mededeling

- Geen reclame! Partijpropaganda is beperkt toegestaan!

- Ingezonden stukken uit de media, tenzij geschreven door een bekende columnist of een lid uit de groep, worden niet getolereerd als topic!

- Ongepaste termen, persoonlijke beledigingen of bedreigingen zullen niet getolereerd worden!

- U kunt altijd met de optie "bewerken" uw posting aanpassen.

- Gaarne on-topic blijven in discussie!

- Een ander lid negatief bejegenen of persoonlijk uitlokken wordt niet getolereerd! Deze postings worden ook verwijderd! Ook het andere lid in discussie veroordelen om zijn/haar mening is niet toegestaan!

- Het lasteren of bespreken van personen is niet toegestaan, tenzij zij vermeld staan in een mediabericht!

- Ook het noemen van namen of persoonlijk bespreken van personen, zonder enige onderbouwing, is niet toegestaan!

- Leden die ervoor gekozen hebben om geen eigen naamprofiel te gebruiken (de fake id's) mogen niet door andere leden bejegend worden alsof zij een bepaalde persoon zouden kunnen zijn. Een ieder wordt in zijn/haar eigen waarde gelaten!

- Discriminerende opmerkingen m.b.t. ras, geloof en/of levensstijl zijn verboden!

- Topics van meer dan 200 postings kunnen worden gesloten, mits er meer dan 10 posters meedoen aan die discussie.

- Grapjes en plaatjes zijn toegestaan maar mogen geen stoorzender vormen in een topic.

- Admins van deze groep mogen niet worden geblokkeerd in Facebook! Echter mogen leden die andere blokkeren geen topics plaatsen.

Indien er onregelmatigheden, klachten, vragen en/of suggesties zijn, mag u deze altijd via pm sturen naar de admins.

Indien u de bovengenoemde regels en richtlijnen niet respecteert of herhaaldelijk in overtreding bent, zal u terstond door de admins worden verwijderd!