Ad Network Vietnam

Ad Network Vietnam Community.
Cộng đồng Mạng Quảng cáo Việt Nam.
Thành viên mới? New member? ☛

--------- For English see below ---------

☑ Sơ đồ Nhóm
★ Nhà ☛ http://tgh.im/homeANV [Bạn đang ở đây!]: Tin tức, Hình ảnh, Bình chọn, Sự kiện & Tài nguyên quan trọng!
★ Hồ sơ ☛ http://tgh.im/profileANV: Điểm danh? Tự giới thiệu? Điểm mặt một số gương mặt điển hình & đình đám!
★ Sự kiện ☛ http://tgh.im/eventsANV: Theo dõi và tham gia các hoạt động, sự kiện offline & online!
★ Tài nguyên ☛ http://tgh.im/resourcesANV: Tài nguyên, tài liệu, báo cáo, dữ liệu, tập tin...
★ Tuyển dụng ☛ http://tgh.im/jobsANV: Đăng tuyển dụng, tìm việc làm trong lĩnh vực xây dựng mạng xã hội và cộng đồng!
(còn tiếp)
-------------------------------------------------
☑ "Không/Có thiết lập Quản trị Nhóm cho tôi, cảm ơn!" ----> Gửi email yêu cầu (Mặc định nhóm sẽ thiết lập bạn làm Quản trị nếu bạn là CEO, Founder, Managing Director,... trong ngành liên quan hoặc bạn có đóng góp đặc biệt cho cộng đồng)
☑ "Tại sao mời mình ra khỏi Nhóm?" ----> Có thể do nhầm lẫn! Cộng đồng SNV vô cùng cởi mở và chuyên nghiệp! Hãy liên hệ với chúng tôi!
☑ "Tại sao gỡ bài mình đăng ra khỏi Nhóm?" ----> Có thể do nhầm lẫn! Bạn nhớ sao lưu bài viết trước khi đăng phòng trường hợp xảy ra 'bất trắc' ! Hãy liên hệ với chúng tôi!

Mọi vấn đề lớn bé đừng ngần ngại liên hệ: adnetworkvietnam@email.com

Một Nhóm Facebook của Cộng đồng Mạng Quảng cáo Việt Nam ad.networkvietnam.com

------------------- English -------------------

☑ Groupmap
★ Home ☛ http://tgh.im/homeANV [You're here!]: News, Photos, Events, Polls & key Resources!
★ Profile ☛ http://tgh.im/profileANV: About you, your companies & products? Don't be shy, just show face!
★ Events ☛ http://tgh.im/eventsANV: Follow up and join activities, events online or offline!
★ Resources ☛ http://tgh.im/resourcesANV: Resources, documents, reports, data, files...
★ Jobs ☛ http://tgh.im/jobsANV: Post jobs and seek vacancies in social network-community companies!
(to be continued)
---------------------------------------------------
☑ "No/Yes Admin member for me, thank you!":
Email us your request! (You will be set as Admin if you're CEO, Founder, Managing Director,... in related fields or devotional contribution to our community.)
☑ "Why 'invite' me out of group?" ----> Perhaps a mistake! SNV Community is ultimately open and pro ! Email us!
☑ "Why remove my post?" ----> Perhaps a mistake! SNV Community is ultimately open and pro! Please save your post before posting in case any error ! Email us!

Small or big don't hesitate to drop a note: adnetworkvietnam@email.com

A Facebook Group of Ad Network Vietnam Community ad.networkvietnam.com