Amazing Chanthaburi

Amazing Chanthaburi เป็นรายการ นำกิน นำเที่ยว แนะนำทีพัก ภายในจ...ังหวัดจันทบุรี และขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากทุกคน ในหลายๆ ด้านเพื่อ นำมาข้อมูล ภาพ มาประกอบการทำรายการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองจันท์ ถ้าท่านใดอยากเข้ามาร่วมกันทำก็ขอเชิญนะคะ ก่อตั้งโดย นายณัฏฐ์นันทน์ แสงสีแก้ว