Azerbaijani Lawyers

Azərbaycan Hüquqşünasları qrupuna xoş gəldiniz. Əminəm ki, qrup hüquq peşəsinin inkişafı, hüquqşünasların hüquqi məsəslələrlə bağlı əhəmiyətli fikir mübadiləsi aparması üçün faydalı olacaqdır. Mənuniyyətlə bütün dostlarımızın fikirlərini və təkliflərini müzakirə edərdik.