ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ - TUSLIIN MANAGMENT

Энэхүү групп нь төсөл боловсруулах заавар зөвөлгөө, судалгаа шин...жилгээ, төсөлтэй холбоотой мэдээллүүдийг нэгтгэх зорилготой үүсгэн байгуулагдсан болно.