BMW Club Schweden West

BMW Club Schweden West (West-sektionen) är den sektion som arran...gerar evenemang klubbträffar och körningar i och omkring väst-Sverige.

Facebook-gruppen är avsedd för medlemmar från BMW Club Schweden, samt medlemmar från andra officiella BMW-klubbar.

Reklam eller annonseringen är inte tillåtet.


2016 års styrelse

Enligt valberedningens förslag valdes på årsmötet den 27 februari följande styrelse för 2016:

Ordförande: Alf Sellin
Sekreterare: Morten Alleröd
Kassör: Magnus Nilsson
Klubbmästare: Niklas Källbom
Webbmaster: Magnus Torell
Ledamot: Niklas Nyström

Valberedning
Sammankallande: Johannes Lundin
Ledamot: Jesper Hillerström