Hỏi&Đáp tiếng Nhật của 豚(Buta)

Khi nào các bạn muốn hỏi ad(豚愚鈍) về tiếng Nhật hay cuộc sống Nhậ...t Bản thì hãy tham gia nhóm này mà hỏi đi nhé, chứ không inbox của mình nhé:)
Hiện nay có nhiều bạn inbox mình hỏi nên không thể trả lời hết được. Mong các bạn thông cảm, khi nào thấy câu hỏi gì mà bạn có thể trả lời được thì hãy trả lời thay cho mình nhé. Việc dạy cho người khác sẽ tâng kiến thức của bạn nhiều đấy^^
Khi nào mình rảnh thì trả lời từng câu hỏi nhé