CLB Chích Choè Lửa Nam Định&Mua bán Chim và phụ kiện Lồng,thức ăn chim cảnh

CLB Chích Chòe Lửa Nam Định-Nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và ...Chích Chòe Lửa Nam&Bắc,và mua bán trao đổi các loại Chim Cảnh và Lồng+phụ kiện