CN2.01- K59 - HUST

[ai lớp cn2.01 chưa vào nhóm pm fb Nguyễn Giang Sơn để t add vào...]
Cái tên nói lên tất cả chào mừng các thành viên mới của lớp :D mong những năm Đại học dưới mái trường Bách Khoa của chúng ta sẽ luôn đoàn kết :D