Cardiff University History Netball 2014-15

Welcome to the Cardiff University History Netball team for 2014/15!
We’re an IMG League team whose members enjoy a good game of netball and love a glass of wine! From Freshers to third years, we welcome all members so GET INVOLVED and GET FIT!

We train weekly and play games twice a fortnight at Talybont Sports Centre. This group will provide all the necessary information for this coming season. Stay tuned!


Croeso i dîm pêl-rwyd History, Prifysgol Caerdydd! Rydym yn dîm sy’n chwarae yng nghynghrair ‘IMG’, ac yn griw o ferched sy’n mwynhau gêm dda o bêl-rwyd ac sy’n dwli ar wydred o win! Boed yn ‘Freshers’ neu’n fyfyrwyr y drydedd flwyddyn, rydym yn croesawu pob aelod newydd felly YMUNWCH Â NI er mwyn CADW’N HEINI!

Byddwn yn cynnal sesiwn ymarfer yn wythnosol ac yn chwarae dwy gêm bob pythefnos. Cewch yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch dros y tymor nesaf yn y grŵp hwn. Cofiwch ymweld â ni yn gyson ar gyfer y newyddion diweddaraf!

Contact information / Cysylltu

Hannah Jones- 07800517188

Kirby Malone- 07534747973