»» Chelsea FC ««

Team »» Chelsea FC «« tuyển thành viên.
_Điều kiện Fan Chelsea
___ Các bạn có thể tìm tên nhóm bằng cách bấm:
Alt + 175 ( kí tự » 2 lần)
Alt + 1023 ( khoảng trắng)
Rồi gõ Chelsea