(#°Д°) 疯狂跳蚤市场☂*㋡*㋕*㋹・*:..。♡*

我没有叫你们+人来这里!!!!

即日起,此群组只可以发产品广告,其它一律删除,谢谢合作!
?? 赞4个专页,+40人进新群!!...!!!!!
i)https://www.facebook.com/SimpleBeautyCare
ii)https://www.facebook.com/QianYingXiaoWu
iii)https://www.facebook.com/MissChiewHandmadeCraftStore
iv)https://www.facebook.com/MrCoolIceCream
?? p/s: 加人进新群,不是加人进来这里!
https://www.facebook.com/groups/goodschanging