კრეატიული ჯგუფი

"კრეატიული ჯგუფი "
ზრუნავს თქვენი განწყობისთვის ! ♥

გთხოვთ და...იცვათ წესები! :
1. დაიცავით ცენზურა.
2. არ დაარეკლამოთ
3. პატივი ეცით ერთმანეთს
4. არ დაფლუდოთ!
5. ამ 4 წესის არ დაცვის შემთხვევაში მიიღებთ ბანს! ♥