Cựu HS Sào Nam - Duy Xuyên

Cựu HS Sào Nam - Duy Xuyên là nơi giúp các thành viên giao lưu g...ặp gỡ những người bạn cũ và quen biết thêm nhiều người bạn mới.
- Group trực thuộc Hội Người Duy Xuyên, dành cho cộng đồng Cựu HS Sào Nam trên cả nước. Tạo ra 1 sân chơi lành mạnh cho từng thành viên, hướng về các thầy cô giáo và ngôi trường mến yêu của chúng ta!
- Thành viên mới tham gia Group vào link này đăng ký thông tin cá nhân để trở thành Thành viên chính thức: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1BeHctQU80QkJoNm1JVnlTQlBvLVE6MQ#gid=0