K52 Đại học Thương Mại

Group K52 Đại học Thương Mại là nơi giao lưu học hỏi hoặc chém g...ió kết bạn làm quen và cùng một số anh chị khóa trên giải đáp những thắc mắc trong học tập, cùng nhau chia sẻ những giá trị cuộc sống.
K52 Đại Học Thương Mại
Học hỏi giao lưu
Chia sẻ tâm sự
Khơi dậy đam mê
Chắp cách ước mơ
Vươn ra biển lớn <3 <3 <3