ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

dinethesal@gmail.com

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ " Δ. Ε. Σ "

Οι σκοποί μας
Οι σκοποί του Συλλόγου μας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:
• Παροχή κοινωνικού έργου και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, από εθελοντές μέλη, που προτίθενται αλλά είναι και κατάλληλα πιστοποιημένοι, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες.
• Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως θεομηνίες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς και άλλες φυσικές ή τεχνικές καταστροφές, με την προσφορά βοήθειας και υποστήριξης προς το κοινό και τις αρμόδιες αρχές, όπως προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία, την Τροχαία, την Ασφάλεια, το Λιμενικό Σώμα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως επίσης και τα Γραφεία ΠΣΕΑ και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαλαμίνας ή άλλων Δήμων, καθώς και της Περιφέρειας, υπό το συντονισμό των οποίων θα γίνεται η παροχή υπηρεσίας ή έργου κατά συντεταγμένο τρόπο.
• Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών σε θέματα πυροπροστασίας και παράνομης υλοτομίας, των δασικών περιοχών του νησιού μας, με περιπολίες, επάνδρωση δασικών φυλακίων και συναφείς ενέργειες.
• Αντιμετώπιση ρυπάνσεων του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του θαλάσσιου χώρου, με την χρήση των κατάλληλων μέσων και υλικών.
• Παροχή κοινωνικού έργου προς αναξιοπαθούντες πολίτες ή ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με την συλλογή τροφίμων προς διανομή, η υποστήριξη των αναγκών τους ή γενικώς παρεμβάσεις υπέρ αυτών, με σκοπό την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και την καταπολέμηση της φτώχειας.
• Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί ακτών και περιοχών, δράσεις ανακύκλωσης και συναφείς ενέργειες.
• Ευαισθητοποίηση του κοινού, με ομιλίες, παρουσιάσεις, κοινές δράσεις με πολίτες ή άλλες εθελοντικές ομάδες, ανοικτές εκδηλώσεις, για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης , προστασίας περιβάλλοντος και προώθησης των σκοπών του εθελοντικού κινήματος.
• Δράσεις διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της Σαλαμίνας ειδικότερα αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.
• Ζωοφιλικές δράσεις για τα αδέσποτα ζώα του νησιού, όπως περισυλλογή, εμβολιασμοί, παροχή βοήθειας σε τραυματισμένα ζώα κλπ.
• Εκπαίδευση, από τα πιστοποιημένα προς τούτο μέλη, σε πολίτες, μέλη ή μη διαφόρων κοινωνικών ομάδων ή και ανεξάρτητους, για θέματα συμπεριφοράς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε πρώτες βοήθειες, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος κλπ.
• Υποβοήθηση των Αρχών με την αποκατάσταση των επικοινωνιών μέσω του ασυρμάτου δικτύου φωνής και επικοινωνιών σε περίπτωση εκτεταμένης καταστροφής από οποιονδήποτε λόγο.
• Παροχή επικουρικών υπηρεσιών προς τις Αρχές για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
• Υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες Αρχές, για θέματα που άπτονται των σκοπών του Συλλόγου.