Дуу хуурын өлгий Дундговь

Энэ Групп нь Дуу хуурын өлгий Дундговь нутгийн цахим холбоос тул... та бүхэн нутгийнхандаа хандсан бүхий л мэдээ мэдээллээ хуваалцаж бидэнтэй хамтарч ажиллана уу!!!