ประกาศ ออนไลน์ จ.สิงห์บุรี

"ประกาศ ออลไลน์" กลุ่ม Facebook ที่ให้ท่านได้ลงประกาศ ประชาสัมพั...นธ์ แนะนำสินค้าและบริการได้อย่างอิสระ และฟรี โดยมีเงื่อนไขเพียง 1.) สินค้าและบริการเหล่านั้นจะต้องไม่ผิดกฏหมาย 2.) สมาชิกทุกท่านต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อเป็นการให้เกียรติสมาชิกท่านอื่น และ 3.) ห้ามทำการแสปมโดยเด็ดขาด ( โพสมากกว่า 3 ข้อความที่มีเนื้อหาเดิมๆ หรือคล้ายคลึงเดิมๆ ในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ) หากทีมงานตรวจพบจะทำการบล็อคสมาชิกท่านนั้นอย่างถาวรจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม " ประกาศ ออนไลน์" ทุกกลุ่ม ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจกลุ่มของเรา
=========================
*** กลุ่ม " ประกาศ ออนไลน์ " อยู่ภายใต้การบริหารงานโดย Easy Marketing Group #EMgroup