EQVN-IM86

Sau buổi khai giảng hôm rồi, em xin phép được tổng hợp lại một s...ố thông tin cần thiết để hỗ trợ trong quá trình học tập của lớp mình ạ!
- Lịch học: http://eqvn.net/lich-hoc/
Theo dõi lịch học để biết mình học buổi gì và nếu có dấu * - anh chị mang laptop đi học.
- Tài liệu Digital Marketing: http://blog.eqvn.net/
- FanPage của EQVN: https://www.facebook.com/eqvn.net
- Group học viên EQVN chung: https://www.facebook.com/groups/hocvieneqvn
- Đăng ký học bù: gửi email về daotao@eqvn.net ghi rõ họ và tên, lớp và buổi học vắng để phòng đào sắp xếp lịch học bù nhé!
- Bài tập: http://eqvn.net/bai-tap-cac-khoa-hoc/
- Học trực tuyến: http://beta.eqvn.net/

Ngoài những vấn đề trên, anh/chị liên lạc với em nhé ^^
Ms. Hỏi: 0902 903 823

Chúc mọi người học tốt