Essence Process Vietnam

Chương trình Essence (tên đầy đủ là Essence Process) đem đến các khóa học phát triển bản thân với những trải nghiệm độc đáo hiếm có. Những trải nghiệm đó giúp cho các học viên khám phá ra những bài học sâu sắc về cuộc sống của họ, về các mô thức hành xử của bản thân từ đó cho họ động lực và các công cụ để thay đổi cuộc sống của họ tốt hơn lên. Các khóa học giúp chúng ta vượt lên trên việc đánh giá, phân chia thành Tốt hay Xấu mà tập trung vào việc phân biệt nhận biết theo tiêu chí "Có kết quả" hay "Không có kết quả". Thông qua các bài tập có tính thực hành cao chúng ta nhận ra các động lực và các hạn chế của mình với sự chấp nhận và cảm thông và qua đó biết sâu hơn về bản thân mình và về mọi người chung quanh.
Người sáng lập ra và cũng là người hướng dẫn các khóa học Essence, Dr. Menis Yousry là một nhà tâm lý nổi tiếng thê giới, một tác giả uy tín của nhà xuất bản Hay House. Ông đã giúp đỡ hàng chục ngàn người trên thê giới trong mấy chục năm làm việc, nhất là trong 10 năm gần đây thông qua các khóa học Essence.