A3_FC Lotte Hoàng Gia

Là những đứa con của xứ sở troll và chém gió huyền thoại ♥ ♥ ♥ Nhưng tình cảm và quan tâm tới nhau nhất quả đất