‫1 نادى ملاك فيات سيينا fiat SIENA Owners Club‬

نادى مالكى فيات سيينا بجميع محافظات مصر
( fiat siena palio petra... )
صفحة اخبار فيات سيينا مصر
https://www.facebook.com/fiat.siena.egypt