FORZA GUZZI FINLANDIA

FORZA GUZZI FINLANDIA is a closed Finnish Facebook Group - not a club - for all Moto Guzzi enthusiasts and people who are interested in The Legendary Italian Mandello Eagle. This group operates freely as a "Scuderia" in a good Spirit of Moto Guzzi and other brand's bikers aswell and it has no official or economical connections to any motorcycle clubs or companies.

The aim of the group is sharing experiences and ideas and discussion in a positive biker spirit between domestic and foreign enthusiasts and groups or clubs too.

All group's members are asked to proper behavior and respect others in writings, smart humor in good taste is allowed. Members are asked to log in using their own names, using nicknames or other aliases is not fair to other members.

Spam ads, inappropriate writings, violent and offensive nude pictures aswell members who work against these rules of the group will be removed.

We also try to translate writings into English as much as we can, even though often one picture tells more than a thousand words.

Writings and pictures of the members are allowed to share in Facebook, but it is not allowed to copy without permission or source information, so respect the members' privacy and the copyright of the pictures aswell.

Be interested, discuss, share the same passion and make friends and tell also to your friends about the Scuderia and send pictures and enjoy!

Una Storia Importante - Forza in Movimento!

* * *

FORZA GUZZI FINLANDIA on suljettu suomalainen Facebook-ryhmä - ei kerho - kaikille Moto Guzzi-harrastajille ja legendaarisesta Italian Mandellon Kotkasta kiinnostuneille sekä myös muillakin merkeillä ajaville motoristeille. Ryhmä toimii vapaana "Scuderiana" hyvässä Moto Guzzi- ja motoristihengessä, eikä se ole virallisissa tai taloudellisissa sidoksissa mihinkään moottoripyöräkerhoon tai yritykseen.

Ryhmän toiminnan tavoitteena on kokemusten ja mielipiteiden vaihtaminen sekä keskustelu positiivisessa hengessä niin kotimaisten ja kuin ulkomaalaisten harrastajien ja ryhmien sekä kerhojen kesken.

Ryhmän jäseniltä edellytetään korrektia ja toisia kunnioittavaa kirjoittelua, hyvän maun mukaista huumoria unohtamatta. Jäseniä pyydetään kirjautumaan ryhmään omalla nimellään, nimimerkkien tai peitenimien käyttö ei ole reilua muita jäseniä kohtaan.

Roskapostimainokset, asiattomat kirjoitukset, väkivaltaiset ja loukkaavat alastonkuvat ja vastoin ryhmän pelisääntöjä toimivat jäsenet poistetaan.

Pyrimme kääntämään tekstejä myös englannin kielelle, vaikka usein yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Ryhmän jäsenten kirjoituksia ja valokuvia saa jakaa Facebookissa, mutta ei kopioida ilman lupaa tai lähdetietoa, joten kunnioittakaa jäsenten yksityisyyttä ja kuvien tekijänoikeuksia.

Kiinnostukaa, keskustelkaa, jakakaa samaa intohimoa ja ystävystykää ja kertokaa Scuderiasta myös kaverillenne ja lähettäkää kuvia ja nauttikaa!

Tärkeää asiaa - Voima on liikkeellä!