GoPro User Group Thailand

GoPro User Group Thailand
วัตถุประสงค์
กลุ่มผู้ใช้กล้อง Goproในป...ระเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์รูปภาพหรือวิดีโอ
โพสตปรึกษา สอบถาม พูดคุย ปัญหา หรือที่เกี่ยวข้องกับ กล้อง Gopro


โดยมีกฎระเบียบเล็กน้อยดังนี้
1.ไม่ขายสิ้นค้าในกลุ่มนี้ ถ้าจะขายให้ขายในกลุ่ม
GoPro Sale Group Thailand
https://www.facebook.com/groups/GoProMarketGroupThailand/
2.ไม่รับฝากเพจ ขายสิ้นค้า
3.ไม่โพสต์เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Gopro

หมายเหตุ
*อันไหนไม่เกี่ยวข้องและผิดกฎขออนุญาตลบทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*ผิดกดซ้ำซากขออนุญาต "แบน" ครับ
ขอบคุณครับ แอดมิน